Upravit stránku

Rychlý kontakt

TEDOX s.r.o.
Tel. : 318 684 100-1
Fax: 318 684 102
E-mail: info@tedox.cz

Rožmitálská 836
262 72 Březnice - okr. Příbram

Dodáváme nosiče kolejnic pro manipulaci s jednotlivými kolejnicemi, s více kolejnicemi nebo kolejnicovými poli. Nosiče jsou určeny pro kolejnice o maximální šířce hlavy 75 mm.

NK1 - nosič kolejnice

Nosič kolejnice NK1 Q/75 je určen pro závěsnou manipulaci s jednou kolejnicí o maximální šířce hlavy 75 mm, jejíž maximální hmotnost je Q kg při manipulaci ve výrobě, skladech či montáži. Kolejnice se uchopuje za hlavu. Tvar čelistí umožňuje uchopovat kolejnice z řady k sobě přilehlých kolejnic. Přepravní uspořádání je jištěno ručně ovládanou pojistkou.


NK1MC - nosič kolejnice montážní chráněný

Nosič kolejnice montážní chráněný NK1MC Q/75 je určen pro závěsnou manipulaci s jednou kolejnicí o maximální šířce hlavy 75 mm, jejíž maximální hmotnost je Q kg při manipulaci na montáži. Kolejnice se uchopuje za hlavu. Čelisti jsou chráněny obložením, které zaručí, že hlava kolejnice není poškozována. Obložení je vyměnitelné.


NK1MU - nosič kolejnice montážní univerzální

Nosič kolejnice montážní univerzální NK1MU Q/75 je určen pro závěsnou manipulaci s jednou kolejnicí o maximální šířce hlavy 75 mm, jejíž maximální hmotnost je Q kg při manipulaci na montáži. Kolejnice se uchopuje za hlavu. Závěsné oko je provedeno tak, že jej lze zatěžovat i šikmo a tedy kolejnice zvedat v páru nebo potahovat.


NK1B - nosič kolejnice boční

Nosič kolejnice boční NK1B Q/75 je určen pro závěsnou manipulaci s jednou kolejnicí o maximální šířce hlavy 75 mm, jejíž maximální hmotnost je Q kg při manipulaci na montáži a skladování. Kolejnice se uchopuje za hlavu, přičemž je Nosič určen pro kolejnice, upravené tak, že přístup k hlavě je pouze z jedné strany.


NZK1 - nosič žlábkové kolejnice

Nosič žlábkové kolejnice NZK1 Q/75 je určen pro závěsnou manipulaci s jednou žlábkovou kolejnicí o jmenovité šířce nosné části hlavy 75 mm, jejíž maximální hmotnost je Q kg při manipulaci na montáži. Kolejnice se uchopuje za hlavu a to mezi žlábkem a opačným bokem hlavy.


NK1K - nosič kolejnice kladkový

Nosič kolejnice kladkový NK1K Q/75 je určen pro závěsnou manipulaci s jednou kolejnicí o maximální šířce hlavy 75 mm, jejíž maximální hmotnost je Q kg při manipulaci na montáži nebo skladování. Kolejnice se uchopuje kladkami pod hlavou, což umožňuje posun zavěšené kolejnice pro vyvážení.


NK1H - nosič kolejnice horizontální

Nosič kolejnice horizontální NK1H Q/75 je určen pro závěsnou manipulaci s jednou kolejnicí o maximální šířce hlavy 75 mm, jejíž maximální hmotnost je Q kg při montáži kolejových svršků nebo při jejich manipulaci, při montáži a skladování. Kolejnice se uchopuje za hlavu. Nosič se používá v páru se zavěšením na dvojitém řetězovém vázacím prostředku, čímž je znatelně zvýšena stabilita kolejnice při usazování.


NKRn - nosič kolejnic násobný s ručním ovládáním

Nosič kolejnic násobný s ručním ovládáním NKRn Q/75/R je určen pro závěsnou manipulaci s více kolejnicemi (o počtu n ks) o maximální šířce hlavy 75 mm, jejichž celková maximální hmotnost je Q kg při manipulaci ve výrobě, skladech či montáži. Kolejnice se uchopuje za hlavu. Uchopení kolejnic je podmíněno ručním natočením unašečů do záběru pomocí páky a naopak uvolnění je podmíněno jejich ručním otočením zpět. Tento Nosič je proveden pro určitý typ kolejnice, který je charakterizován roztečí hlav kolejnic R.


NKP - nosič kolejnicových polí

Nosič kolejnicových polí NKP Q/75 je určen pro manipulaci s kolejnicovými poli o maximální hmotnosti Q kg, tvořenými kolejnicemi o maximální šířce hlavy 75 mm při montáži kolejových svršků nebo při jejich manipulaci při skladování. Kolejnice se uchopuje za hlavu. Používá se výhradně v páru při zavěšení na dvojitém řetězovém vázacím prostředku.


NKPP - nosič kolejnicových polí přímý

Nosič kolejnicových polí přímý NKPP Q/75 je určen pro manipulaci s kolejnicovými poli o maximální hmotnosti Q kg, tvořenými kolejnicemi o maximální šířce hlavy 75 mm při montáži kolejových svršků nebo při jejich manipulaci při skladování. Kolejnice je uchopována za hlavu. Používá se výhradně v páru při zavěšení na Jeřábové traverze s rozpětím, rovnajícím se rozteči svěrek.


NKPR - nosič kolejnicových polí s rozpěrou

Nosič kolejnicových polí s rozpěrou NKPR Q/75 je určen pro manipulaci s kolejnicovými poli o maximální hmotnosti Q kg, tvořenými kolejnicemi o maximální šířce hlavy 75 mm při montáži kolejových svršků nebo při jejich manipulaci při skladování. Kolejnice se uchopuje za hlavu. Používá se výhradně v páru při zavěšení přímo na Jeřábové traverze rozpěrné s rozpětím, rovnajícím se rozteči svěrek. Traverza je zavěšena na dvojitém řetězovém vázacím prostředku.


NKPSPG - nosič kolejnicových polí spodní s pojistkou

Nosič kolejnicových polí se spodním úchytem a s pojistkou NKPSPG Q/75 je určen pro manipulaci s kolejnicovými poli o maximální hmotnosti Q kg, tvořenými kolejnicemi o maximální šířce paty 150 mm při montáži kolejových svršků nebo při jejich manipulaci při skladování. Vyznačuje se tím, že kolejnice se uchopuje za patu. Používá se výhradně v páru při zavěšení na dvojitém řetězovém vázacím prostředku.


Ke stažení

Nahoru