Upravit stránku

Rychlý kontakt

TEDOX s.r.o.
Tel. : 318 684 100-1
Fax: 318 684 102
E-mail: info@tedox.cz

Rožmitálská 836
262 72 Březnice - okr. Příbram

Dodáváme svěrací kleště na břemena s kruhovým profilem (trubky, dřevěná kualtina apod), ocelové nebo betonové bloky, kámen, tyče, svitky, ingoty a další.

UKT - svěrací kleště na trubky

Uchopovací kleště na trubky UKT Q/D1-D2 jsou určeny pro závěsnou manipulaci s ocelovými trubkami, příp. břemeny kruhového průřezu, jejichž průměr je D1 až D2 mm (podle typu) a jejichž maximální hmotnost je Q kg (podle typu). Trubky jsou uchopovány čelistmi se širokou oblou plochou, jejichž tvar zajišťuje dokonalé držení trubky i při různých průměrech mezi D1 a D2.


SKR - svěrací kleště na břemena s kruhovým profilem

Svěrací kleště na kruhové profily SKR Q/D1-D2 jsou určeny pro závěsnou manipulaci s břemeny kruhového průřezu, jejichž průměr je D1 až D2 mm (podle typu) a jejichž maximální hmotnost je Q kg (podle typu). Podmínkou bezpečného uchopení je tuhost profilu a nesení tyče nad jejím těžištěm.


SKRW - svěrací kleště na dřevěnou kulatinu

Svěrací kleště na dřevěnou kulatinu SKRW Q/A jsou určeny pro závěsnou manipulaci s dřevěnou kulatinou, jejíž uchopovací rozměr je A1 až A2 mm a jejichž maximální hmotnost je Q kg. Kulatina je uchopována hrotovými čelistmi na dvojitých ramenech. Přepravní uspořádání je zajištěno automaticky fungujícím záchytem.


SKK - svěrací kleště na kámen

Svěrací kleště na kámen SKK Q/A jsou určeny pro závěsnou manipulaci s betonovými či kamennými bloky, jejichž uchopovací šířka je A1 až A2 mm a jejichž maximální hmotnost je Q kg. Podmínkou bezpečného uchopení je určitá poloha těžiště bloku. Bloky jsou uchopovány jednoduchými ozubenými čelistmi. Přepravní uspořádání je zajištěno ručně ovládaným záchytem.


KKU - svěrací kleště na kámen univerzální

Kleště na kámen univerzální KKU Q/A jsou určeny pro závěsnou manipulaci s kamennými deskami, jejichž tloušťka pro uchopení je A1 až A2 mm a maximální hmotnost je Q kg. Kleštěmi KKU lze desku uchopit ve svislé nebo vodorovné poloze a překlopit do opačné polohy. Přepravní uspořádání je zajištěno ručně ovládanou pojistkou.


SKB - svěrací kleště na bloky

Svěrací kleště na bloky SKB Q/A jsou určeny pro závěsnou manipulaci s betonovými, žulovými či ocelovými bloky, jejichž jmenovitá uchopovací šířka je A mm a jejichž maximální hmotnost je Q kg. Kleště mohou být vybaveny čelistmi s plochou čelistí a s obložením nebo ozubenými čelistmi. Přepravní uspořádání je zajištěno ručně ovládanou pojistkou. Podmínkou bezpečného uchopení je suchý a čistý povrch se součinitelem tření min. 0,4.


SKBB - svěrací kleště na betonové bloky

Svěrací kleště na betonové bloky SKBB Q/A jsou určeny pro závěsnou manipulaci s hrubými betonovými bloky, jejichž uchopovací šířka je A mm a jejichž maximální hmotnost je Q kg. Bloky jsou uchopovány širokými oblými čelistmi s polyuretanovým obložením. Podmínkou bezpečné funkce je minimální součinitel tření 0,4.


SKRD – svěrací kleště na kruhové desky

Svěrací kleště na kruhové desky SKRD Q/D jsou určeny pro závěsnou manipulaci s hrubými deskami válcového tvaru, jejichž uchopovací průměr je D mm a jejichž maximální hmotnost je Q kg. Desky jsou uchopovány plochými čelistmi s polyuretanovým obložením, přičemž opěrná čelist je široká oblá a přítlačná čelist je úzká plochá. Přepravní uspořádání je zajištěno ručně ovládaným záchytem. Podmínkou bezpečné funkce je minimální součinitel tření min. 0,4.


SKP - svěrací kleště na pakety

Svěrací kleště na pakety SKP Q/A jsou určeny pro závěsnou manipulaci s pakety, případně s tuhými krabicemi, jejichž jmenovitá uchopovací šířka je A1 až A2 mm a jejichž maximální hmotnost je Q kg. Kleště jsou vybaveny velkými plochými čelistmi, opatřenými pryžovým drážkovaným obložením. Přepravní uspořádání je zajištěno ručně ovládaným záchytem. Podmínkou bezpečného uchopení je suchý a čistý povrch se součinitelem tření min. 0,4.


SKI - svěrací kleště na ingoty

Svěrací kleště na ingoty SKI Q/A je určen pro závěsnou manipulaci s ingoty o svěrací šířce A1 až A2 mm a max. hmotnosti Q kg v hutních provozech. Ingot je uchopován ozubenými, případně hrotovými čelistmi, které jsou výměnné. Provedení pro teploty vyšší jak 500°C je nutno požadovat při objednání.


KTU - svěrací kleště na tyče univerzální

Kleště na tyče univerzální KTU Q/D jsou určeny pro závěsnou manipulaci s tyčemi kruhového průřezu, s uchopovacím průměrem je D1 až D2 mm a jejichž maximální hmotnost je Q kg. Kleštěmi lze tyč uchopit ve vodorovné poloze, překlápět do svislé polohy a následně nést ve svislé poloze. Podmínkou bezpečného uchopení je suchý, nemastný a čistý povrch, přičemž povrch může být hladký. Tyče jsou uchopovány plochými čelistmi s pryžovým drážkovaným obložením. Přepravní uspořádání je zajištěno ručně ovládaným záchytem.


SKSV - svěrací kleště na svitky vertikální

Svěrací kleště na svitky vertikální SKSV Q/A/D jsou určeny pro závěsnou manipulaci s ocelovými svitky, jejichž uchopovací šířka je A mm, maximální průměr je D mm a jejichž maximální hmotnost je Q kg. Kleštěmi se svitek uchopuje za návin širokými plochými oblými čelistmi a zvedá jej ve vertikální poloze. Přepravní uspořádání je zajištěno automaticky fungujícím záchytem. Podmínkou bezpečného uchopení je dostatečná tuhost návinu, zajištěná páskováním.


Ke stažení

Nahoru